Velkommen til Drøbaksmesterskapet 2018

1. og 2. september 2018
Drøbaksmesterskapet er DHKs eget stevne som har vært arrangert en lørdag og søndag i begynnelsen av september siden 1978.
I 2018 arrangeres Drøbaksmesterskapet for 40. gang, og er etterhvert blitt et arrangement med lange tradisjoner. Stevnet går over to dager med Lydighet og Rally Lydighet på lørdag, mens søndagen er forbeholdt Agility-konkurransene.
Vi håper dere alle får en flott dag (eller to) hos oss i Drøbak, og vil gjøre vårt beste for at alle deltakerne skal trives og kunne konkurrere under så optimale og rettferdige forhold som mulig.

Lørdag 1. september LP alle klasser og Rallylydighet alle klasser.
Søndag 2. september Agility, AG hopp og lag.
Gratis parkering, toaletter og kiosk på stedet.
Vi gleder oss!

Lørdag: Rallylydighet klasse 1, 2, 3 og elite

Dommere:
Christine Røkaas klasse 1 og 2
Ina Wold Eriksen klasse 3 og Elite

Vi tar forbehold om dommerendringer.
Påmelding elektronisk via NKK link direkte til prøven her:
https://www.dogweb.no/prove-paamelding/proeve/17-18120/oversikt/soekPaaHund

Åpnes da automatisk på din side på NKK.
Påmeldingsavgift: kr. 260,-.
Husk vaksinasjons kort og registrerings bevis!

Påmelding til rekruttklasse skjer på stedet mellom kl. 09:30-12:30. Startavgift kr. 150,-.
Informasjon om påmelding for lagkonkurranse står beskrevet lenger ned.
Katalognummer levers ut under opprop før brifing .

Underlaget er grus og ringen er ca. 20×25 meter.
Premieutdelingen er etter hver klasse.

DELTAGELSE:
Hunden må være registrert i NKK, og registreringsbevis og vaksinasjonskort må tas med på stevnet.
Fører som ikke er medlem av NKK eller NKK’s medlemsklubb kan delta, men må betale dobbelt påmeldingsavgift i henhold til «Regler for rallylydighet».
Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i regelverket før man melder seg på.
Kontaktperson: Kjersti Pettersen post@drobak-hundeklubb.no  tlf: 41539517

Lørdag: LP alle klasser

Dommer klasse I , II,  III og FCI klasse 3: Arild Berntsen
Konkurranseleder: Janne Braarud Jensen

Vi tar forbehold om dommerendringer.
Påmelding elektronisk via NKK din side link direkte her.

Påmeldingavgift: kr. 280,-.
Premieutdelingen er etter hver klasse.
Kontaktperson: Kjersti Pettersen post@drobak-hundeklubb.no tlf: 41539517

Søndag: Agility Agility, hopp og lag alle klasser.

Dm 2018 AG resultatlister

Dommere er:
Thomas H. Andersen
Gondola Guttormsen
Viktoria Lundh, Sverige
Vi tar forbehold om dommerendringer.

Påmelding elektronisk via NKK din side direkte link her:
https://www.dogweb.no/utstilling-paamelding/utstilling/180556/oversikt/finnHund
Påmeldingavgift:
Agility: kr.160 / AG Hopp kr. 160
AG+Hopp kr. 280 / Lag kr. 260
Kontaktperson: Eva Tønnesen, eva.tonnessen@khrono.no

Våre sponsorer:

Drøbakmesterskapet 2018

Publisert av Drøbak Hundeklubb Torsdag 16. august 2018