Smeller introkurs

Dette kurset vil gi deg en god forståelse av hva Smeller er, og du vil få den grunntreningen du trenger for å komme i gang med egentrening.

Målsetting før kurs start
– Ekvipasjene skal få en introduksjon av hundesporten smeller.
– Kurset er lagt opp med praktiske demonstrasjoner.
– Øvelsene vises først frem med instruktørens hund.
– Samtlige deltakere skal observere og delta i diskusjonen rundt teori og praktisk arbeid. Deltakerne ledes gjennom viktige og grunnleggende momenter i forhold til øvelsene i Smeller i klasse I

Vi har valgt å ha introkurs med få deltakere da vi ønsker føreren skal få prøvd mest mulig med egen hund på kurset.

Kurs 16 og 17. februar 10:00 – 16:00

Etter endt introkurs kan du melde deg inn i DHK og være med på egentrening i klubbens lokaler på mandager fra 1900- 2100 (ikke i sommerhalvåret og skoleferier).
I lokalet er alt som trengs av utstyr, og vi har flere rom som kan benyttes.

Våre instruktører:
Autorisert Smeller instruktør: Kjersti Pettersen også godkjent NKK og  NRL instruktør.

Tone Ellingsen NKK og  NRL instruktør.

 

– Introkurset er åpent for alle som er interessert i hundesporten Smeller.
– Ingen krav til hund, fører eller kunnskapsnivå.
– Maks antall deltakere med hund 6 stk. og observatører 4 stk.
– Klubbens medlemmer vil bli prioritert ved fulle kurs.
– Påmeldingene til kursene er økonomisk bindende.
– Kursene er åpne for observatører som betaler halve kursavgiften.
– Dersom kurset blir fullt, får ekvipasjen tilbud om å stå på venteliste.
– All påmelding er via Drøbak Hundeklubbs (DHK) hjemmesider.

Kursdeltaker vil motta automatisk svar på e-post på påmeldingen og en bekreftelse tilsendt fra oss.
– En uke før kurset vil det bli sendt ut mer informasjon om kurset samt betalingsinformasjon.-

Ansvar i forbindelse med kurset:
Påmeldingen er bindende.
Anmelding kan kun skje vederlagsfritt ved bekreftelse med gyldig sykemelding fra lege eller attest fra dyrlege.
Kursdeltaker deltar på eget ansvar og er selv ansvarlig for eventuell skade hunden forårsaker.
Dersom en skade skulle ramme hund eller fører, kan det ikke fremmes erstatningsansvar overfor arrangøren med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra arrangørens side.
Hvis dere lurer på noe kan dere sende mail til drobakhundeklubb@gmail.com