fbpx

Smeller introkurs

Dette kurset vil gi deg en god forståelse av hva Smeller er, og du vil få den grunntreningen du trenger for å komme i gang med egentrening.

Målsetting før kurs start

hva er smeller

Ekvipasjene skal få en introduksjon av hundesporten smeller.

hvordan

 Kurset er lagt opp med praktiske demonstrasjoner.

aktiv

 Samtlige deltakere skal observere og delta i diskusjonen rundt teori og praktisk arbeid.

Intro-kurs i Smeller

Du lærer

Deltakerne ledes gjennom viktige og grunnleggende momenter i forhold til øvelsene i Smeller i klasse 1.

Antall deltagere

Vi har valgt å ha introkurs med få deltakere da vi ønsker føreren skal få prøvd mest mulig med egen hund på kurset.

Etter kurset

Etter endt introkurs kan du melde deg inn i DHK og være med på egentrening i klubbens lokaler på mandager fra 1900- 2100 (ikke i sommerhalvåret og skoleferier). I lokalet er alt som trengs av utstyr, og vi har flere rom som kan benyttes.

Utsatte kurs:

Vi i Drøbak hundeklubb må dessverre utsette start av introkurs i smeller, da klubbhytta er for liten til at vi kan holde kurs med god avstand.

Våre instruktører:
Kjersti Pettersen:
Autorisert Smeller instruktør og dommer også godkjent NKK og  NRL instruktør.
Trent Smeller siden 2014 og ble godkjent instruktør i 2017

Tone Ellingsen:
NKK og  NRL instruktør, trent smeller siden 2015

– Introkurset er åpent for alle som er interessert i hundesporten Smeller.
– Ingen krav til hund, fører eller kunnskapsnivå.
– Maks antall deltakere med hund 8 stk. og observatører 2 stk.
– Klubbens medlemmer vil bli prioritert ved fulle kurs.
– Påmeldingene til kursene er økonomisk bindende.
– Kursene er åpne for observatører som betaler halve kursavgiften.
– Dersom kurset blir fullt, får ekvipasjen tilbud om å stå på venteliste.
– Kursdeltaker vil motta automatisk svar på e-post på påmeldingen og en bekreftelse tilsendt fra oss.
– En uke før kurset vil det bli sendt ut mer informasjon om kurset samt betalingsinformasjon.-

Ansvar i forbindelse med kurset:
Påmeldingen er bindende.
Anmelding kan kun skje vederlagsfritt ved bekreftelse med gyldig sykemelding fra lege eller attest fra dyrlege.
Kursdeltaker deltar på eget ansvar og er selv ansvarlig for eventuell skade hunden forårsaker.
Dersom en skade skulle ramme hund eller fører, kan det ikke fremmes erstatningsansvar overfor arrangøren med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra arrangørens side.
Hvis dere lurer på noe kan dere sende mail til drobakhundeklubb@gmail.com