fbpx

Regler for egentrening i Drøbak Hundeklubb

Kode skal kun gis til de som er medlemmer av Drøbak Hundeklubb, og det er opptil hver enkelt komite hvem som skal få koden.

Bruk av utstyr:
De ekvipasjene som trener og bruker utstyret må sette alt på plass, og rydde etter seg både inne og ute.
Ekvipasjene kan kun bruke det utstyret som er i den grenen de konkurrerer i.
Egentrening er et tilbud for alle instruktører og ekvipasjer som deltar på klubbens offisielle treningskvelder.
Det er ikke mulig å ha egentrening på appellplassen når det er andre kurs som pågår uten å ha avtalt med en av instruktørene som har kurset (dette gjelder både helger og kvelder).
Ved gjentatte brudd på reglene kan styret nekte ekvipasjen egentrening. Klagen må komme fra en instruktør.

Koden vil bli byttet ut en gang i kalenderåret.