fbpx

Styret og kontakter i Drøbak Hundeklubb

Styreleder:
Kjersti Pettersen
Telefon: 41539517
Email: drobak@klubb.nkk.no
Nestleder:
Tonje Mørkhagen
Email: tonje.mo@online.no
Sekretær:
Wenche Skau

Styremedlem
Tone Ellingsen, Merethe Schjønneberg og  Silje Merethe Sørvig
Kasserer
Birgitte Lysbakken

Varamedlem
Bettina Hasle, Mette Fugstad Eielsen og Tina Johannessen
Revisor:
Siri Sponberg

Valgkomiteen:

Leder: Stine Mørkhagen Granum
Medlemmer: Heidi Mørkhagen Granum
Medlemmer: Grethe Tangberg
Varamedlem: Therese Pettersen

Drøbak Hundeklubb`s komiteer:

Agility:
Leder: Yvonne Langerud
Email: drobak@klubb.nkk.no

Rallylydighet og Smeller:
Leder: Kjersti Pettersen
Telefon: 415 39 517
Email: drobak@klubb.nkk.no

Valp/grunn -videregående og  LP Konkurranse:
Leder: Birgitte Lysbakken
Email: blysbakken@hotmail.com

Ansvarlig for påmeldinger til alle kurs:
Kjersti Pettersen
Telefon: 415 39 517
Email: drobak@klubb.nkk.no

Styrets rammeverk:

 • LOVER FOR DRØBAK HUNDEKLUBB
 • Økonomirutiner for drift av klubben
 • Årshjul

Utdrag fra Klubbens lover:

 • 4-1. STYRET

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene og består av leder, samt 5 styremedlemmer med 2 varamedlem.

 • 4-3. STYRETS OPPGAVER ER Å:
 • Lede klubben mellom årsmøtene
 • Avholde årsmøte.
 • Drive klubben i samsvar med klubbens formål og lover
 • Forvalte klubbens midler på en forsvarlig måte
 • Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • Oppnevne og avvikle komiteer.
 • Styret skal gå inn for et positivt og fortrolig forhold til Norsk Kennel Klub og andre samarbeidende klubber.
 • Styremedlemmer bør være til stede ved arrangementer som styret fastsetter. De skal være DHK’s representanter og vertskap, og skal hjelpe nye og gamle medlemmer til å føle seg hjemme i klubben