fbpx

Bli medlem i Drøbak Hundeklubb

Årskontingent i Drøbak Hundeklubb er:
Enkeltmedlem: Kr. 400,-
Husstands medlem 100,-
Juniormedlem (t.o.m. 15 år): Kr. 200,-

I tillegg til årskontingenten til DHK, kommer en grunnkontingent til NKK på kr. 294,-. (ikke til husstandsmedlemmer)
Årskontingent til DHK og grunnavgiften til NKK  betales inn til NKK.

Grunnavgiften dekker abonnementet på Hundesport, og gir fri tilgang til «Din Side» i NKKs DogWeb database. Her kan du benytte elektronisk påmelding til alle stevner, prøver og utstillinger, samt sjekke/oppdatere all info om deg selv (adresse, telefoner o.l.) og ditt hundehold.

Hvis du ikke er NKK medlem i dag klikk på knappen under og meld deg inn i dag.

Medlemskapet i NKKs medlemsklubber følger kalenderåret uansett når på året du melder deg inn. Betalingen og innmeldingen gjelder derfor kun for inneværende kalenderår!

Husstandsmedlem
Drøbak Hundeklubb kan også tilby husstands medlemskap.(kr: 100,-)
Denne typen medlemskap er det kun NKK (medlem@nkk.no) og Drøbak Hundeklubb admin(drobakhundeklubb@gmail.com ) som kan registrere. Betingelsen for et slikt medlemskap er at det kan knyttes til en av klubbens hovedmedlemmer ved dennes medlems nummer, samt at personen som registreres med et husstands medlemskap har samme bostedsadresse som hovedmedlemmet.
Et husstandsmedlem betaler ikke grunnkontingent til NKK, og kontingenten til klubben er lavere enn for hovedmedlemmet. Ellers har vedkommende de samme medlemsfordelene som et hovedmedlem.

Hvordan melde inn husstandsmedlem eller junior i Drøbak Hundeklubb

Send mail til:
medlem@nkk.no eller drobakhundeklubb@gmail.com med informasjon om:

Navn og NKK nummer på hovedmedlem i NKK/DHK: (gjelder kun hustandsmedlem)
Navn:
Adresse:
Postnummer, sted:
Mail:
Tlf nummer:
Født: DD/MM/ÅR