fbpx

Drøbak Hundeklubb er en klubb for alle som har hund, enten du konkurrerer på høyt plan eller vil ha hund som tur-kamerat.Drøbak Hundeklubb ble startet i 1972, har ca. 250 medlemmer, og er medlem av Norsk Kennel Klub. Vi holder til ved Høiåsbanen på Heer, ca. 3 km fra Drøbak sentrum i Frogn Kommune, hvor vi har vår egen klubbhytte, «Larsbu».I tilknytning til hytta har vi egen appellplass med kunstgress på ca. 1700 m2 der mesteparten av våre aktiviteter foregår.

DHK driver organisert trening med autoriserte instruktører valpekurs, grunnkurs, lydighet, agility, rallylydighet og smeller trening 5 kvelder i uka, i tillegg til en rekke helgeaktiviteter.

FORMÅLSPARAGRAF
• Arbeide for riktig behandling av hunder
og for at aktiviteter med hund drives i verdige former.
• Skape muligheter og legge forholdene tilrette
for medlemmene for aktiviteter med hund.
• Bidra til å fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder,
funksjonelle og sosialt veltilpassende individer.
• Ivareta medlemmenes interesser.

Lover i Drøbak Hundeklubb
Hundehold i Norge er regulert i en egen lov som trådte i kraft i januar 2004. Hundeloven er både omfattende og detaljert og du kan finne den i sin helhet på nettet.
Som medlemsklubb i Norsk Kennel Klub må Drøbak Hundeklubbs egne lover
være godkjent av NKK og samordnet med organisasjonens lovverk.

Våre medlemmers hundehold er derfor også underlagt NKKs lover.
DHKs lover ble senest revidert på Årsmøtet i mars 2006 og er godkjent av NKK.
Norsk Kennel Klub har også utarbeidet Etiske Retningslinjer for Hundehold.
Det er viktig og riktig å ha lover å forholde seg til i eventuelle konfliktsituasjoner. Vi vil imidlertid påstå at ved å bruke sunn fornuft, alminnelig høflighet og vise hensyn til sine omgivelser, vil den vanlige hunde-eier kunne drive sitt hundehold på en måte som ikke er til sjenanse og plage for andre og til stor glede for seg selv.

Lover for Drøbak Hundeklubb

Her kan du lese lovene for Drøbak Hundeklubb.
Gjeldene fra 12. mars 2019

DHK Lover fra 12.03.2019