fbpx

Invitasjon til NKKs instruktørkurs trinn 1.

Invitasjon til NKKs instruktørkurs trinn 1.
Drøbak Hundeklubb arrangør kurs for instruktører, trinn 1 helgene

28-29. august, 18.-19. september, 16. -17 oktober, 13. og 14 november, med eksamen 20. november

Instruktør er Geir Ottesen og sensor er Harald Schjeldrup.

Kurset holdes i Drøbak Hundeklubb`s lokaler.

Det er viktig å merke seg at for å få gå opp til eksamen må en del ting være på
plass. Hele kurset har obligatorisk oppmøte og man må være fylt 18 år.
Link til krav og utdanningsplaner:

https://www.nkk.no/getfile.php/13297381-1508411931/Dokumenter/Aktiviteter/Kurs%20og%20utdanning/UtdanningsplanTrinn1-2017.pdf

Du må ha 20 timer som hjelpeinstruktør sammen med en NKK godkjent
instruktør. Ca. halvparten av dette bør tas i løpet av kurset. Viktig å merke seg
at alle timene må tas før eksamen.
Ta kontakt med en av disse i god tid slik at du er sikker på å kunne bli ferdig i
rett tid.
Bindende påmelding snarest, og senest innen 20.08.2021
Påmelding med dokumentasjon sendes til drobakhundeklubb@gmail.com
Påmeldingen er bindende når du har fått bekreftet plass og påmeldingsavgiften
betales da umiddelbart. Kurspris er kr. 4300,- og det inkluderer også materiell.
 Maks 8 deltakere. Det kan være en ide og søke støtte til dette kurset hos klubben din.
Har du noe du lurer på ta kontakt med Kjersti Pettersen på mail
drobakhundeklubb@gmail.com. Telefon 41539517
Vi håper du blir med og at vi får ett flott kurs med mange nye godkjente instruktører også fra klubben vår 🙂

For å delta på NKKs instruktørkurs trinn I - Grunnopplæring av hund - må alle ha oppfylt følgende krav:

 være minst 18 år gammel
 være medlem i medlemsklubb
 forplikte seg til å virke som instruktør
 akseptere og følge de til enhver tid gjeldende lover og regler
 i forkant av eksamen ha fungert som hjelpeinstruktør etter gjeldende krav
 med bakgrunn i ovennevnte være anbefalt av sin lokale klubb som instruktør trinn I
* oppnådd minst ett av følgende krav etter NKKs regelverk:
* NBF: Godkjent resultat i Brukshund kl C
* RIK: Godkjent SL1, IPO1 eller RRP/RSP1
* 2. premie kl II LP eller LP1 tittel
* Deltatt i kl II agility
* Ha trent og ført hund til 2. premie i AK på jaktprøve for retrievere
* 2. premie på fugl-/ hare- eller elghundprøve
* B-godkjent redningshund – ettersøkning i NRH og/eller NRO
* Trent og ført fram tjenestehund til godkjenning i offentlig etat
* Trent og ført fram hund til premie i vannprøve kl 2
* 2. premie i Rally LP kl 2 eller RL1 tittel
* 2. premie Kreativ LP kl 2
* Trent og ført fram 2 hunder til viltsporchampionat
Når alle krav er oppfylt og kurset er gjennomført med beståtte eksamener, vil dette bli
lagt fram for offisiell godkjenning i Norsk Kennel Klub. Man får da status som bemyndiget Instruktør trinn I i Norsk Kennel Klub.