LP konkurransegruppen

Konkurransegruppen har hatt faste treninger på appellplassen onsdager.
Det er stor treningsiver og –vilje i gruppen, og det har vært gledelig fremgang for mange av ekvipasjene.
Konkurranse-trening lydighet -treningstider:
Onsdager 18.00-19.30.

Fellestrening for de som vil trene med sikte på å delta i konkurranse i lydighet.

Ansvarlig for treningen er Birgitte Lysbakken.

Har du spørsmål angående kurset send en mail til drobakhundeklubb@gmail.com