Alle hunder kan trenes til å gå spor, og de fleste hunder synes at det å gå spor er en svært morsom og utfordrende aktivitet.
Dette sporkurset blir en innføring i personspor.
Vi går gjennom det grunnleggende for å legge spor og hvordan du og din hund får best resultater sammen.

Vi starter med teori i klubbhytta, der vil vi gjennomgå hva spor er og hvordan vi som hundefører skal oppføre oss bak sporlinene.
Vi har teori underveis og har grundig oppfølging av deg og din hund.
Vi går alle sporene sammen. All trening foregår selvfølgelig med utelukkende positive metoder og på hundens premisser.
Vi tar opp følgende tema:
– Grunnleggende om spor
– Motivasjon i sporet
– Veiledning under sporing
– Hvordan din hund søker best
– Veien videre
– Egen facebook gruppe for videre egentrening i gruppen.

Felt søk er en søkeøvelse som går ut på at hunden skal finne gjenstander med menneske lukt som ligger gjemt innenfor ett opp-tråkket område.
Dette kan være gjenstander som ikke hører hjemme i naturen f.eks: leker, klær og gjenstander, som hunden skal finne med hjelp av overværsøk.
Felt søk utfordrer hunden både fysisk og psykisk. Hunden lærer å jobbe selvstendig.
På dette kurset tar vi i hovedsak for oss innlæring av felt søk, med fokus på søksglede, fart og motivasjon.
Felt søk inngår bl.a i brukshund konkurranser, men er også en kjempefin måte å aktivisere hunden sin på, både alene og sammen med andre.

Dere trenger ingen forkunnskaper for å delta på våre kurs, vi guider dere gjennom innlæringen på en positiv måte.
Alle typer hunder kan delta, store som små, uansett alder.
Tid:
Dato: 20. – 21. oktober
Tid: 10:00 – 16:00 begge dager

Instruktør: Michelle Malmåsen og hjelpeinstruktør Mari Grytdal.

Kun seks ekvipasjer, medlemmer i klubben blir prioritert, du melder deg enkelt inn i klubben via NKK

Pris pr ekvipasje:
2.100,- kr
Betales kontant første kursdag eller via Vipps da med et tillegg på kr: 50,-
Maks antall ekvipasjer er 8 stk. (minimum 4 ekvipasjer)
Påmeldingen er bindende.

Påmelding skjema:

Har du spørsmål angående kurset send en mail til drobakhundeklubb@gmail.com eller ring Kjersti på 41539517

Ansvar i forbindelse med kurset:
Påmeldingen er bindende.
Anmelding kan kun skje vederlagsfritt ved bekreftelse med gyldig sykemelding fra lege eller attest fra dyrlege.
Kursdeltaker deltar på eget ansvar og er selv ansvarlig for eventuell skade hunden forårsaker.
Dersom en skade skulle ramme hund eller fører, kan det ikke fremmes erstatningsansvar overfor arrangøren med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra arrangørens side.
Hvis dere lurer på noe kan dere sende mail til drobakhundeklubb@gmail.com