fbpx

Grunnkurs

For deg med hund på over 6. måneder

Et grunnleggende kurs for alle med hund. Kurset går gjennom de samme øvelsene som på valpekurset, men her vil forstyrrelsene være flere og større, noe som er viktig at hunder kan takle i hverdagen.

Du lærer:

På kurset konsentrerer vi oss mye om samspillet mellom hund og eier. Her skal det bygges et grunnlag for god kontakt, samarbeid under lek og trening, og positiv fysisk kontakt mellom deg og din hund.
På kurset vil du lære å trene inn de viktigste ferdigheter en sosial familiehund bør ha. Vi jobber med øvelser som:

  • Innkalling
  • Gå pent i bånd
  • Kontakt med hundefører
  • Hilse pent
  • Være i ro-trening

Vi lærer inn øvelsene på en positiv måte med hjelp av godbiter, leker og riktig bruk av stemme og kroppsspråk.
Etter å ha fullført grunnkurs hos oss kan dere fortsette treningen på videregående hverdags-lydighet hver onsdag.
På disse treningene legger vi også til rette for å trene fram mot bronsemerke i lydighet for de som ønsker. Les mer om videregående kurs her»

Vårens kurs 2020

Grunnkurs 13. mars 2020

Første kursdag er det felles teorikurs fredag 13. mars kl. 19:00 til ca. 21:30 uten hund.

Deretter praktisk kursing med hundene:
Søndag 15. mars: 12:00 – 15:00
Onsdag 18. mars: 20:00 – 21:00 
Onsdag 25. mars: 20:00 -21:00
Prisen for kurset et kr: 2.150,- som betales ved påmelding via Deltager.no.
Ta med vaksinasjonsattest på teorikvelden, , vi tar stikkprøver.

Foto: Margrethe Brynem

Grunnkurs 8. mai 2020

Første kursdag er det felles teorikurs fredag 8. mai kl. 19:00 til ca. 21:30 uten hund.

Deretter praktisk kursing med hundene:
Søndag 10. mai: 12:00 – 15:00
Onsdag 13. mai: 20:00 – 21:00
Onsdag 20. mai: 20:00 -21:00
Prisen for kurset et kr: 2.150,- som betales ved påmelding via Deltager.no.
Ta med vaksinasjonsattest på teorikvelden, , vi tar stikkprøver.

Prisen for kurset et kr: 2.150,- som betales ved påmelding via Deltager.no
Ta med vaksinasjon attest på teorikvelden.
Bindende påmelding.
Ansvarlig for kurset er Birgitte, Nina, Tonje, Henni og Torill

Ansvar i forbindelse med kurset:
Påmeldingen er bindende.
Avmelding kan kun skje vederlagsfritt ved bekreftelse med gyldig sykemelding fra lege eller attest fra dyrlege.
Kursdeltaker deltar på eget ansvar og er selv ansvarlig for eventuell skade hunden forårsaker.
Dersom en skade skulle ramme hund eller fører, kan det ikke fremmes erstatningsansvar overfor arrangøren med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra arrangørens side.
Hvis dere lurer på noe kan dere sende mail til drobakhundeklubb@gmail.com  eller ring Kjersti på 41539517

Fra grunnkursene våre

What people say

 

Vi lærer inn øvelsene på en positiv måte med hjelp av godbiter, leker og riktig bruk av stemme og kroppspråk.

Etter å ha fullført grunnkurs hos oss kan dere fortsette treningen på videregående hverdags-lydighet hver onsdag.
På disse treningene legger vi også til rette for å trene fram mot bronsemerke i lydighet for de som ønsker. Les mer om videregående kurs her»

Rull til toppen