Grunnkurs

Foto: Margrethe Brynem
Foto: Margrethe Brynem

Grunnkurs for deg med en hund over 7. mnd.
Et grunnleggende kurs for alle med hund. Her vil forstyrrelsene være flere og større.
Vi jobber med innkalling, gå pent i bånd, hilse pent, sitt, dekk, stå, være i ro-trening og møtesettinger med andre hunder.
Sosialiseringen og miljøtreningen utgjør også en del av treningen da dette gjør at hunden utvikler språket sitt og blir tryggere i ulike omgivelser.
Vi konsentrerer oss mye om samspillet mellom hund og eier. Her skal det bygges et grunnlag for god kontakt, samarbeid under lek og trening, og positiv fysisk kontakt mellom deg og din hund.

Grunnkurs April 2018
Første kursdag er det felles teorikurs fredag 6. april kl. 19.00 til ca. 21.30 uten hund.
Deretter praktisk kursing med hundene:
Søndag 8. april 1200 – 1500
Mandag 16. april 2000- 2100
Mandag 23. april 2000 – 2100
Kurset koster kr: 2000,-, som betales første kurskveld.
Ta med vaksinasjon attest på teorikvelden.
Ansvarlig for kurset er Birgitte, Tonje, Tone, Henni og Torill
Bindende påmelding:

Grunnkurs Mai 2018

Første kursdag er det felles teorikurs fredag 11. mai kl. 19.00 til ca. 21.30 uten hund.
Deretter praktisk kursing med hundene:
Søndag 13. mai 1200 – 1500
Mandag 28. mai 2000 -2100
Mandag 4. juni 2000 – 2100
Kurset koster kr: 2000,-, som betales første kurskveld.
Ta med vaksinasjon attest på teorikvelden.
Bindende påmelding.

Ansvarlig for kurset er Birgitte, Tone, Tonje, Henni og Torill
Påmelding:

Har du spørsmål angående kurset send en mail til drobakhundeklubb@gmail.com eller ring Kjersti på 41539517

Ansvar i forbindelse med kurset:
Påmeldingen er bindende.
Anmelding kan kun skje vederlagsfritt ved bekreftelse med gyldig sykemelding fra lege eller attest fra dyrlege.
Kursdeltaker deltar på eget ansvar og er selv ansvarlig for eventuell skade hunden forårsaker.
Dersom en skade skulle ramme hund eller fører, kan det ikke fremmes erstatningsansvar overfor arrangøren med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra arrangørens side.
Hvis dere lurer på noe kan dere sende mail til drobakhundeklubb@gmail.com