fbpx

Årsmøte 2020

Årsmøte 2020 10. mars kl: 19:00

ÅRSMØTE I DRØBAK HUNDEKLUBB 10.03.2020

DAGSORDEN
1. Velkommen.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Valg av møtedirigent.
4. Valg av referent + 2 personer til å underskrive referatet.
5. Valg av tellekorps.
6. Opptelling av stemmeberettigede.
For å være stemmeberettiget må et medlem være fylt 15 år pr årsmøtedato.
7. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning for 2019.
8. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2019.
9. Gjennomgang og godkjenning av budsjettforslag for 2020.
10. Følgende forslag er innkommet og forslagstiller er Eva Tønnessen:
Årsmøte ber styret om å utrede en årlig treningsavgift for alle ekvipasjer.
12. Valg.
13. Avslutning.

VALGKOMITEENS FORSLAG:

Styreleder: Kjersti Pettersen
Nestleder: Tonje Mørkhagen – på valg
Sekretær: Tone Ellingsen
Styremedlemmer: Harald Schjelderup + Anne King – på valg
Kasserer: Birgitte Lysbakken
Varamedlemmer: Wenche Skau og Henni Lind Haraldsen – begge på valg
Revisor: Siri Sponberg
Vararevisor: Kari Birgit Nymoen – på valg
Valgkomiteen:
Leder: Eva Tønnessen – på valg
Medlemmer: Helene Nordstrøm Pettersen + Elisabeth Langseth Rabe – begge på valg
Varamedlem: Stine Mørkhagen Granum – på valg

ÅRSBERETNING 2019

STYRETS SAMMENSETNING I 2019:
Leder: Kjersti Pettersen
Nestleder: Tonje Mørkhagen
Sekretær: Tone Ellingsen
Kasserer: Birgitte Lysbakken
Styremedlemmer: Anne King og Harald Schjelderup
Varamedlemmer: Wenche Skau og Henni Lind Haraldsen
Valgkomiteen:
Leder: Eva Tønnessen Medlemmer: Arild Forsberg og Helene N. Pettersen
Varamedlem: Stine Mørkhagen Granum
Revisor: Siri Sponberg Varamedlem: Kari Birgit Nymoen
STATUS MEDLEMMER 2019: Antall medlemmer pr. 31.12.2019: 272.
Det har vært holdt 9 styremøter.

Oppsummering av 2019 som følger:
AGILITY:
Det har vært holdt to intro-kurs i agility + et mini intro-kurs på grunn av stor etterspørsel. Totalt har det væt 28 deltakere. Det er rundt 40 personer som trener mer eller mindre aktivt, og antall hunder ligger på 60-70. Klubben har som vanlig leid Drøbak ridesenter til innetrening i vinterhalvåret. I tillegg har flere trent mange ganger i uka på eget initiativ på klubbens treningsbane når den har vært ledig og fri for snø.
Flotte resultater også i år hvor blant annet Helene Norstrøm Pettersen med sin dvergpincher Penny fikk bronse i NM individuelt, klassen for små hunder fikk også bronsemedalje og Stine Mørkhagen Granum med Isi kom på fjerde plass. Ole Marius Sørvig på 14 år med Pia ble norgesmester for junior med sin storesøster Silje Merethe Sørvig med Cazie på sølvplass i klassen for små hunder. Skal bli kjempe spennende å følge disse to ekvipasjene videre. Stine Mørkhagen Granum med Benita tok NM gull Junior og Merete Schjønneberg med Panza tok sølv i mellomklassen.
LYDIGHET:
Det har vært holdt fire valpe- og grunnkurs med totalt 74 deltakere, og som vanlig med utrolig mange flotte tilbakemeldinger.
På den videregående hverdagslydighetstreningen var det påmeldt 30 ekvipasjer både på vår- og høsttreningen. Høsttreningen ble veldig redusert på grunn av hundesykdommen, og dette gikk også ut over bronsemerkegruppen. Det ble for få treningsdager til at de 4 ekvipasjene fikk mulighet til å ta bronsemerket.
Hanne Skute med Cnø vant Junior NM i klasse I/II. I tillegg vant Ida Asbjørnslett med Suki klasse I i DM, Silje Vassbotn med Smily ble nr. 2 + at hun har fått klasse I-tittelen etter flere flotte konkurranseresultater. Vibeke Andersen med Tezz fikk 4. plass i DM, og Nathalie Nielsen med Zlatan ble nr. 7 i klasse II.
Organisert lydighet startet opp i slutten av 2019. Tirsdag 22. oktober ble alle som ville satse på LP i 2020 invitert til et møte. Det møtte opp 23 stykker, og i løpet av høsten ble det satt opp treninger med og uten instruktør.
I 2020 er det satt opp flere kurs og treninger, og håpet er at klubben på denne måten får bygget opp en stor konkurransegruppe i LP.
RALLY LYDIGHET:
Det ble holdt ett vår- og ett høstkurs i 2019 med totalt 8 deltakere. Antall ekvipasjer som trener RL i klubben øker, og på mandager er det ca. 33 ekvipasjer som deltar fast i videregående- og konkurransegruppen med instruktører, og med øvelser og baner i varierende vanskelighetsgrad. I tillegg er det ca 5 ekvipasjer som har trosset vær og vind, og trent RL ute i høst og vinter.
Flere og flere av ekvipasjene fra klubben reiser rundt og konkurrerer, og kommer hjem med flotte resultater og pallplasser.
NM ble arrangert i høst på Haslemoen i Våler, Hedmark, og Michelle Malmåsen med Kiæråsens Cnø vant kl3, U-offisell NM mester. Hanne Skute med Khakibas Samba og Michelle Malmåsen med Glasha vom Klinov Hof kvalifiserte seg til finalen. I Junior NM i Maridalen i oktober gikk Hanne Skute med Samba og vant bronse i klasse 3/Elite.
Klubben er veldig stolt av å ha hatt Michelle Malmåsen som landslagstrener på første nordiske mesterskap.
Klubben har nå 6 godkjente instruktører i RL.
SMELLER:
Det har vært 2 intro kurs i Smeller med totalt 10 deltakere.
Det har vært faste treninger med instruktør for ca. 20 deltakere både vår og høst i videregående- og konkurransegruppen. Egentreninger har også vært populært på mandagene.
Tone Ellingsen imponerte stort da hun vant 10 på topp listen over klasse 1. Det er kun 4 andre i landet som har opprykk til klasse II. I tillegg er det flere medlemmer som har debutert i år, og gjort fine konkurranser.

ANDRE KURS:
Massasjekurs:
I januar holdt Anne Marit Stakkestad fra Raptus massasjekurs hvor vi lærte hvordan vi skulle massere og strekke ut hundene våre. Dette er utrolig viktig å kunne spesielt for de aktive hundene innen de forskjellige hundesportene.
Onsdagskurser i agility:
Høstens kursdager ble veldig berørt av hundesykdommen, men fire onsdager ble det trening, og det med fulle grupper. Noen dager måtte det settes opp to grupper fordi det var så mange som ville ha instruksjon.
Tilbakemeldingen fra Helene Norstrøm Pettersen er at det er gøy å instruere når man har ivrige kursdeltakere som er sultne på instruksjon.
Belønningskurs søndag 20. oktober fra kl. 10.00-16.00 med instruktør Michelle Malmåsen.
Klubben gjentok suksessen og satte opp et kurs for alle de som ville lære å leke med hunden sin samt de som trengte noen ekstra tips for å få skikkelig fart på belønningene sine. Leken er viktig for å få Klubben gjentok suksessen og satte opp et kurs for alle de som ville lære å leke med hunden til et godt samarbeid med hunden. Antall deltakere: 5.
Hjertestarterkurs 24. september:
10 Instruktører ble utdannet slik at de kan bruke hjertestarteren klubben har kjøpt inn, og som henger i klubbhytta.
RL konkurransekurs:
RL gruppen har hatt to kurs med Solveig Zetterstrøm, ett for kl.2-3 ekvipasjer og ett med konkurranseforberedelser og nerver. Veldig nyttige kurs med mange gode tips. DIVERSE:
Sommerkarusellene i agility: Det ble holdt tre konkurranser i sommer, og disse er blitt utrolig populære med mange påmeldte. Overskuddet ble kr. 22. 500.
Trippelstevner:
Det har vært Trippelstevne-samarbeid med Follo Brukshund klubb og Moss og Omegn hundeklubb i Rally Lydighet over tre ganger med 60 påmeldte deltakere. Dette er naturlig nok en veldig fin konkurransetrening for alle klasser.
Drøbakmesterskapet:
DM ble holdt lørdag 31. august og søndag 1. september. I RL var det 65 påmeldte. I LP totalt 30 påmeldte, AG 148, AG Hopp 151 og AG Lag 16 påmeldte. Overskuddet ble: kr. 26.400. Litt færre deltakere i RL og AG enn vanlig, men kjempe fine tilbakemeldinger og stor begeistring for de flotte premiene.
Tørrfiskløpet:
Tørrfiskløpet ble arrangert igjen etter flere års fravær. Dette er et klubbarrangement med aktiviteter for hund og fører som f.eks. trillebår-kjøring, dumphuske, godbitsøk, derby og quiz. Det ble noen kjempe hyggelige timer avsluttet med grilling.
Appellplassen og hytta:
Det har vært flere dugnader på og rundt appellplassen samt hytta. Stor takk til alle de som har stilt opp.


Drøbak, februar 2020 Styret

Årets Hund

  • LYDIGHET – Natalie/Zlatan
  • BLODSPOR – Tonje/Elly
  • RL/BRUKS/GJETING – Michelle/Cnø
  • AG kl.1 Signe/Alva
  • AG kl.2 Bettina/Binki
  • AG kl.3 Helene/Penny
  • SMELLER – Tone/Witty
  • ÅRETS PRESTASJON AGILITY – Ole/Pancza
  • ÅRETS PRESTASJON RALLYLYDIGHET – Wenche/Alvin