fbpx

Årsmøter

Vi inviterer herved til Årsmøte i Drøbak Hundeklubb

Møtet blir avholdt tirsdag 14. mars 2023 kl. 19:00 i DHK’s klubbhus på Høiås, Heer.

Har du forslag til saker som burde behandles på årsmøtet?
Forslag må meddeles skriftlig innen 5. februar 2023 til drobakhundeklubb@gmail.com

For ordens skyld minner vi om at for å ha stemmerett må du:
– være medlem i DHK
– ha betalt medlemskontingent for 2023
– ha vært medlem i minimum 3 uker
Offisiell innkalling og møtepapirer vil bli sendt til mailadressen som er registret hos NKK.
 
Vi ønsker alle hjertelig velkommen!
Hilsen Styret i Drøbak Hundeklubb

Styrets rammeverk:

 • LOVER FOR DRØBAK HUNDEKLUBB
 • Økonomirutiner for drift av klubben
 • Årshjul

Utdrag fra Klubbens lover:

 • 4-1. STYRET

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene og består av leder, samt 5 styremedlemmer med 2 varamedlem.

 • 4-3. STYRETS OPPGAVER ER Å:
 • Lede klubben mellom årsmøtene
 • Avholde årsmøte.
 • Drive klubben i samsvar med klubbens formål og lover
 • Forvalte klubbens midler på en forsvarlig måte
 • Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • Oppnevne og avvikle komiteer.
 • Styret skal gå inn for et positivt og fortrolig forhold til Norsk Kennel Klub og andre samarbeidende klubber.
 • Styremedlemmer bør være til stede ved arrangementer som styret fastsetter. De skal være DHK’s representanter og vertskap, og skal hjelpe nye og gamle medlemmer til å føle seg hjemme i klubben

Lover for Drøbak Hundeklubb