fbpx

Årsmøter

ÅRSBERETNINGER

2020

Styrets rammeverk:

 • LOVER FOR DRØBAK HUNDEKLUBB
 • Økonomirutiner for drift av klubben
 • Årshjul

Utdrag fra Klubbens lover:

 • 4-1. STYRET

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene og består av leder, samt 5 styremedlemmer med 2 varamedlem.

 • 4-3. STYRETS OPPGAVER ER Å:
 • Lede klubben mellom årsmøtene
 • Avholde årsmøte.
 • Drive klubben i samsvar med klubbens formål og lover
 • Forvalte klubbens midler på en forsvarlig måte
 • Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • Oppnevne og avvikle komiteer.
 • Styret skal gå inn for et positivt og fortrolig forhold til Norsk Kennel Klub og andre samarbeidende klubber.
 • Styremedlemmer bør være til stede ved arrangementer som styret fastsetter. De skal være DHK’s representanter og vertskap, og skal hjelpe nye og gamle medlemmer til å føle seg hjemme i klubben

Lover for Drøbak Hundeklubb