fbpx

Årsmøte 2021

Kjære medlem i Drøbak Hundeklubb,

Årsmøte for DHK avholdes online i 2021 pga. nåværende smittesituasjon Dette gjøres via en plattform der du som medlem enkelt logger deg inn for å avgi stemmer på saker og valg.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meddeles Styret skriftlig innen 10. februar 2021.

Årsmøte vil være tilgjengelig i 8 dager fra 23.mars til 31.mars. Som medlem vil du få tilsendt link med forklaring innen 23.mars sammen med årsmøtepapirer.

For ordens skyld minner vi om at det er klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med vennlig hilsen Styret i Drøbak Hundeklubb

Styrets rammeverk:

 • LOVER FOR DRØBAK HUNDEKLUBB
 • Økonomirutiner for drift av klubben
 • Årshjul

Utdrag fra Klubbens lover:

 • 4-1. STYRET

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene og består av leder, samt 5 styremedlemmer med 2 varamedlem.

 • 4-3. STYRETS OPPGAVER ER Å:
 • Lede klubben mellom årsmøtene
 • Avholde årsmøte.
 • Drive klubben i samsvar med klubbens formål og lover
 • Forvalte klubbens midler på en forsvarlig måte
 • Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • Oppnevne og avvikle komiteer.
 • Styret skal gå inn for et positivt og fortrolig forhold til Norsk Kennel Klub og andre samarbeidende klubber.
 • Styremedlemmer bør være til stede ved arrangementer som styret fastsetter. De skal være DHK’s representanter og vertskap, og skal hjelpe nye og gamle medlemmer til å føle seg hjemme i klubben

Lover for Drøbak Hundeklubb