fbpx

REFERAT FRA ÅRSMØTE 11.03.2015

1. Styreleder Birgitte Lysbakken ønsket velkommen
2. Innkalling og Dagsorden godkjent
3. Valg av møtedirigent: Lilly Ann Myrvold
4. Valg av referent: Anita Henriksen
Valg av to til å underskrive referatet: Tonje Mørkhagen og Helene Norstrøm Pettersen
5. Valg av tellekorps: Eva Tønnessen og Arild Forsberg
6. Opptelling av stemmeberettigede: 20 personer (inkl. Styret)
7. Styres Årsberetning for 2014 godkjent.
8. Regnskap for 2014 godkjent.
Budsjett 2015 (og videre) blir nødvendig/viktig i f.m. Hall-prosjektet
9. Korreksjon i DHKs lover, i h.t. merknader mottatt fra NKK, ble godkjent.
10. Hall-prosjektet: (Se Vedlegg)
Eva Tønnessen informerte om det arbeid som hittil er nedlagt og hvor prosjektet står pr. i dag.
Skriftlig rapport legges ved dette referatet. En formidabel innsats er allerede nedlagt, først av av
initiativ-taker Ida Asbjørnslett, og senere med tett oppfølging overfor de kommunale instanser av
Eva Tønnessen og Birgitte Lysbakken. En Hall-komite er opprettet, bestående av Eva Tønnessen,
Birgitte Lysbakken, Trine Poulsson, Harald Scheldrup + Arild Forsberg som økonomisk rådgiver.
Dette er et stort og kostbart prosjekt og det var enighet om at et endelig vedtak om at DHK skal gå
til anskaffelse av en innendørs trenings-hall må tas av Årsmøtet – eventuelt ved et ekstraordinært
Årsmøte.
11. Ingen forslag innkommet fra medlemmene
12. Valgkomiteens forslag til styremedlemmer ble vedtatt/godkjent. (Se Vedlegg)
Ny valgkomite for de neste 2 år ble: Eva Tønnessen, Kjersti Pettersen, Arild Forsberg
Revisor Siri Sponberg ble gjenvalgt
13. Årsmøtet ble som vanlig avsluttet med kaffe, kake og hyggelig prat, og med den årvisse utdeling av
velfortjente diplom, blomster og gavekort til følgende:
Årets ekvipasje Rally Lydighet: Shelley Tregay med Egg
Årets ekvipasjer Agility: Helene Norstrøm Pettersen med Penny
og Agility Nykommer: Stine Mørkhagen med Isi

Knut Engebretsen og Lilly Ann Myrvold:
som begge nå trer ut av DHKs styre etter flere års tjeneste;
fikk en vel fortjent takk for innsatsen med blomster og «noe attåt».
Heer, 20. mars, 2015

VALGKOMITEENS FORSLAG:
Valgkomiteen har bestått av: Eva Tønnessen, Kjersti Pettersen og Lene Bjerknæs
Leder Birgitte Lysbakken 1 år
Nestleder Trine Poulsson 2 år*
Sekretær Anita Henriksen 2 år*
Kasserer Odd Arne Wilhelmsen 1 år
Styremedlem Tonje Mørkhagen 2 år*
Styremedlem Tove Frogner 1 år
Varamedlem Wenche Andreassen 1 år*
Varamedlem Lovisa Pløtz 1 år*
Merket med * = nyvalg
Valgkomiteen velges av årsmøtet: Eva Tønnessen, Kjersti Pettersen, Arild Forsberg

Revisor: Siri Sponberg