Smeller – Grunnkurs del 2, Rom- og kjøretøy-søk

Grunnkurs del 2 tar for seg øvelsene rom- og kjøretøy-søk,som er de neste øvelsene i klasse 1.
For å gå del 2, må man først ha gjennomført introkurs og grunnkurs del 1 i Drøbak Hundeklubb.
Grunnkurset er beregnet for personer som allerede har gjennomført Grunnkurs I – kl. I – øvelse 1 og 2, og ønsker å komme i gang med trening av de to siste øvelsene i kl. I – rom- og kjøretøy søk.
Kurset forutsetter at ekvipasjen allerede behersker markering og søker selvstendig.
Rom- og kjøretøy søk setter andre krav til hunden enn bane- og kasse-søk.
Det vil bli lagt mye vekt på moment trening av øvelsene, lære hunden å få en bedre søk kondisjon slik at den vil søke over lengre tid. I tillegg vil søket også foregå på lenger avstand fra fører.

Hundene må lære seg å søke i et bestemt angitt område.
Autorisert Smeller instruktør: Kjersti Pettersen også godkjent NKK, NRL instruktør.

– Ekvipasjen må være medlem i Drøbak Hundeklubb.
– Ekvipasjen må ha gode markeringer inne, og en god forståelse av søksarbeid.
– Maks antall deltakere med hund 6 stk. og observatører 2 stk.
– Påmeldingene til kursene er økonomisk bindende.
– Kursene er åpne for observatører som betaler halve kursavgiften.
– Klubbens medlemmer vil bli prioritert ved fulle kurs.
– Dersom kurset blir fullt, får ekvipasjen tilbud om å stå på venteliste.
– All påmelding er via Drøbak Hundeklubbs (DHK) hjemmesider. Kursdeltaker vil motta automatisk svar på e-post.
– En uke før kurset vil det bli sendt ut mer informasjon om kurset samt betalingsinformasjon.
– Kursdeltaker deltar på eget ansvar, og er selv ansvarlig for eventuell skade hunden forårsaker. Dersom en skade skulle ramme hund eller fører, kan det ikke fremmes erstatningsansvar overfor arrangøren, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra arrangørens side.