Smeller – Grunnkurs del 1, bane- og kassesøk

Grunnkurs I er beregnet på ekvipasjer som ønsker å få en bedre forståelse av de to første øvelsene i klasse 1, bane og kasse-søk.
Det er et praktisk og teoretisk kurs, hvor vi tar utgangspunkt i hunden og utvikler dens ferdigheter ut fra hva den allerede tilbyr/viser av ferdigheter, søkforståelse og arbeidsmåte.
I inn læringsmodellen vil lek og belønning bli brukt for å holde motivasjonen oppe hos hundene. Det vil bli lagt mye vekt på søk forståelse og at hunden skal jobbe på egenhånd. Målet er å få hunden til å jobbe optimalt fordi den har lyst, ikke fordi den må.
Gjennom å bygge opp treningen i små momenter ledes hunden til å knekke koden både for søket og markering.

Fører vil via teori og eget søkearbeid med egen hund få kunnskap og erfaringer for søkearbeidet.
Det vi observer og erfarer i løpet av kurset vil, også bli drøftet under kurset. Dette for å gi nødvendig innsikt og forståelse av hundens tenkemåte og hvordan den arbeider. Grunnkurset legger en stor vekt på å trene inn en god tilpasset markering.

Autorisert Smeller instruktør: Kjersti Pettersen også godkjent NKK, NRL instruktør.

Kurset er åpent for de som har gjennomført intro kurset i Smeller hos Drøbak Hundeklubb.
– Ekvipasjen må være medlem i Drøbak Hundeklubb.
– Ekvipasjen bør ha starten på en god markering inne.
– Maks antall deltakere med hund 6 stk. og observatører 2 stk.
– Påmeldingene til kursene er økonomisk bindende.
– Kursene er åpne for observatører som betaler halve kursavgiften.
– Klubbens medlemmer vil bli prioritert ved fulle kurs.
– Dersom kurset blir fullt, får ekvipasjen tilbud om å stå på venteliste.
– All påmelding er via Drøbak Hundeklubbs (DHK) hjemmesider. Kursdeltager vil motta automatisk svar på e-post.
– En uke før kurset vil det bli sendt ut mer informasjon om kurset samt betalingsinformasjon.
– Kursdeltaker deltar på eget ansvar, og er selv ansvarlig for eventuell skade hunden forårsaker. Dersom en skade skulle ramme hund eller fører, kan det ikke fremmes erstatningsansvar overfor arrangøren, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra arrangørens side.