Rallylydighet – Elite-kurs

Ønsker du mer flyt i treningen din?
Flere utfordringer og tilbakemeldinger?
Da har vi et kurs som passer for deg.
Vi vil jobbe med:
– Motivasjon og samarbeid
– Grunnleggende ferdigheter
– Konkurranserutiner
– Briefing av baner
– Momentbaner
– Fokus gjennom hele baner
– Konkurransetrening
– Personlig oppfølging
Kurset er for alle som har gått introkurs i rallylydighet i Drøbak hundeklubb eller tilsvarende.
Tid: 14 og 15. april fra kl: 1000 – 1500
Instruktører: Michelle Malmåsen, Kjersti Pettersen og Tone Ellingsen
Godkjente NKK og NRL instruktører.
Pris pr ekvipasje: 2000 kr for DHK medlemmer blir prioritert
Bindene påmelding

Ansvar i forbindelse med kurset:
Påmeldingen er bindende. Avmelding kan kun skje vederlagsfritt ved bekreftelse med gyldig sykemelding fra lege eller attest fra dyrlege.
Kursdeltaker deltar på eget ansvar og er selv ansvarlig for eventuell skade hunden forårsaker. Dersom en skade skulle ramme hund eller fører, kan det ikke fremmes erstatningsansvar overfor arrangøren med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra arrangørens side.
Hvis dere lurer på noe kan dere sende mail til drobakhundeklubb@gmail.com