Sporkurs i Drøbak Hundeklubb

Alle hunder kan trenes til å gå spor, og de fleste hunder synes at det å gå spor er en svært morsom og utfordrende aktivitet.

Dette sporkurset blir en innføring i personspor. Vi går gjennom det grunnleggende for å legge spor og hvordan du og din hund får best resultater sammen.
Første kurskveld er det teori i klubbhytta, der vil vi gjennomgå hva spor er og hvordan vi som hundefører skal oppføre oss bak sporlinene.

Vi har teori underveis og har grundig oppfølging av deg og din hund underveis. Vi går alle sporene sammen.
All trening foregår selvfølgelig med utelukkende positive metoder og på hundens premisser. 

Vi tar opp følgende tema:
- Grunnleggende om spor
- Motivasjon i sporet
- Veiledning under sporing
- Hvordan din hund søker best
- Veien videre
- Egen facebook gruppe for videre egentrening i gruppen. 

Dere trenger ingen forkunnskaper for å delta på våre sporkurs, vi guider dere gjennom innlæringen på en positiv måte. Alle typer hunder kan delta, store som små, uansett alder.

Kurset blir fordelt på to grupper

Felles teroi for begge gruppene fredag 22. september kl 1900 - 2100 i klubbhytta

Gruppe 1: sportrening lørdag 23 september og lørdag 14 oktober i skogen ved Frogn Kirke.
Gruppe 2: sportrening søndag 24 september og søndag 15 oktober  i skogen ved Frogn Kirke.

Fra kl 10:00 til ca 16:00

Instruktører: Natalie og Sandra

Pris for kurset er 2000,-

Bindene påmelding via denne linken:

- Klubbens medlemmer vil bli prioritert ved fulle kurs.
- Påmeldingene til kursene er økonomisk bindende.
- Kursene er åpne for observatører som betaler halve kursavgiften.
- Dersom kurset blir fullt, får ekvipasjen tilbud om å stå på venteliste.
- All påmelding er via Drøbak Hundeklubbs (DHK) hjemmesider. Kursdeltaker vil motta automatisk svar på e-post.
- En uke før kurset vil det bli sendt ut mer informasjon om kurset samt betalingsinformasjon.- Kursdeltaker deltar på eget ansvar, og er selv ansvarlig for eventuell skade hunden forårsaker. Dersom en skade skulle ramme hund eller fører, kan det ikke fremmes erstatningsansvar overfor arrangøren, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra arrangørens side.