Rallylydighet - Konkurransekurs

For å være med på denne treningen må dere ha gått videregående kurs i Rallylydighet i Drøbak Hundeklubb og være medlem i klubben.

Kurset bygger videre på dette kurset.

På Konkurranse kurset trenes de mest på klasse 3 og elite skilt.
Det blir lagt mye vekt på moment trening og kombinasjoner.
Vi drar også ofte på konkurranser sammen. 

Trening mandager fra kl 19:450 til 20:45. 

Kurset starter mandag 26. februar og siste kursdag blir 18. juni
Ingen trening i påsken og pinse.

Treningsavgift kr. 700,- for hele perioden, og som betales første kurskveld.(50,- pr. kurskveld)

Påmelding via denne linken:

Hvis du som hundeier har flere hunder kan du:
Gå videregående- og konkurransekurset (hvis rammebetingelsen er innfridd). Kursavgiften blir da 1100,- eller gå ett av kursene som om du har en hund (kr: 700,-).

Instruktør er: Kjersti Pettersen og Michelle Malmåsen (NRL og NKK instruktør) 
Under utdanning Tone Ellingsen
(alle tre har gjennomført kurs med oppdateringer på de nye reglene for 2018)

Bindene påmelding

Ansvar i forbindelse med kurset:
Påmeldingen er bindende. Avmelding kan kun skje vederlagsfritt ved bekreftelse med gyldig sykemelding fra lege eller attest fra dyrlege.
Kursdeltaker deltar på eget ansvar og er selv ansvarlig for eventuell skade hunden forårsaker. Dersom en skade skulle ramme hund eller fører, kan det ikke fremmes erstatningsansvar overfor arrangøren, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra arrangørens side. 

Hvis dere lurer på noe kan dere sende mail til drobakhundeklubb@gmail.com  eller ringe Kjersti på 41539517