Medlemskap i Drøbak Hundeklubb

Årskontingent i Drøbak Hundeklubb er:
Enkeltmedlem: Kr. 400,- / Juniormedlem (t.o.m. 15 år): Kr. 200,-.

I tillegg til årskontingenten til DHK, kommer en tilknytningsavgift til NKK på kr. 190,-.

Årskontingent og tilknytningsavgift blir innkrevet sentralt av NKK.

Tilknytningsavgiften dekker abonnementet på Hundesport, og gir fri tilgang til "Din Side" i NKKs DogWeb database. Her kan du benytte elektronisk påmelding til alle stevner, prøver og utstillinger, samt sjekke/oppdatere all info om deg selv (adresse, telefoner o.l.) og ditt hundehold.

Bruk denne linken for å melde deg inn elektronisk via NKK

Link for elektronisk påmelding via NKK

Medlemskapet i NKKs medlemsklubber følger kalenderåret uansett når på året du melder deg inn. Betalingen og innmeldingen gjelder derfor kun for inneværende kalenderår!

 

Følg oss på Facebook og Instagram