Bronsemerket-gruppen:

Et tilbud til de som vil trene mot bronsemerkeprøven. Her vil vi jobbe med alle øvelsene slik at de som vil kan få mulighet til å ta merket på slutten av kurset.

Ønsker du å lese mer om øvelsene finner du de her:

Vår termin 2018 trening onsdager kl. 19.30 - 20.30

Oppstart onsdag 21. mars, siste treningsdag 13. juni

Pris pr. termin (12 ganger) er kr. 600,-.

Ikke trening i påsken 28/3

Kun 50.- pr gang, som betales samlet første trening.

Ansvarlig for kurset er Birgitte, Henni, Torill og Nina 

Påmelding:

Påmelding via denne linken:

Vi setter pris på om du også kan svare på alle spørsmålene, slik at vi kan få en tilbakemelding hva dere ønsker å lære før kurset.

Har du spørsmål angående kurset send en mail til drobakhundeklubb@gmail.com eller ring Kjersti på 41539517

Ansvar i forbindelse med kurset:
Påmeldingen er bindende. Avmelding kan kun skje vederlagsfritt ved bekreftelse med gyldig sykemelding fra lege eller attest fra dyrlege.
Kursdeltaker deltar på eget ansvar og er selv ansvarlig for eventuell skade hunden er årsak til. Dersom en skade skulle ramme hund eller fører kan det ikke fremmes erstatningsansvar overfor arrangøren, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra arrangørens side.