Tips til web og facebook

Har du tips/innlegg/synspunkter som du gjerne vil har med i her på web sidene våre
(med og uten bilder) kan dette sendes på e-post til: info@drobak-hundeklubb.no

Alle bidrag tas imot med takk og glede.

Tørrfisken – «over og ut»!

Siste papirutgave av Tørrfisken Nr. 1 2015

Så er det klart for finale-nummeret av DHKs kjære klubbavis. Tørrfisken Nr. 1/2015 er også
totalt nummer 147 i den lange rekken av klubbavisen som har vært produsert gjennom nær 39 år.
Da må det være lov å mimre lite grann!

Tørrfisken 2014 - 2009