Workshop-helg med Smeller

Workshop-kurset tar for seg alle øvelsene i klasse 1 bane, kasse, rom- og kjøretøysøk. For å gå dette kurset må man først ha gjennomført introkurs, del 1og del 2 grunnkurs i Drøbak Hundeklubb.
Kurset er lagt opp slik at alle som er påmeldte kommer med ønsker om hva de vil trene på for å komme videre i Smeller. Derfor er ingen av disse kursene like.

- Ekvipasjen må være medlem i Drøbak Hundeklubb.
- Ekvipasjen må ha gode markeringer inne, og en god forståelse av søksarbeid.
- Maks antall deltagere med hund 6 stk.
- Påmeldingene til kursene er økonomisk bindende.
- Kursene er ikke åpne for observatører.
- Klubbens medlemmer vil bli prioritert ved fulle kurs.
- Dersom kurset blir fullt, får ekvipasjen tilbud om å stå på venteliste.
- All påmelding er via Drøbak Hundeklubbs (DHK) hjemmesider. Kursdeltaker vil  motta et automatisk svar på e-post.
- En uke før kurset vil det bli sendt ut mer informasjon om kurset samt betalingsinformasjon.
- Kursdeltaker deltar på eget ansvar, og er selv ansvarlig for eventuell skade hunden forårsaker. Dersom en skade skulle ramme hund eller fører, kan det ikke fremmes erstatningsansvar overfor arrangøren, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra arrangørens side.

Konkurranser i Smeller.

Ved deltakelse på offisielle konkurranser i Smeller kreves hovedmedlemskap i Norsk Smellerklubb se link.
Deltakerne må også ha anskaffet seg en Smeller CV se link, og selv fylle ut arkene som skal være i den se link.

Det er også mange uoffisielle konkurranser og cuper i Smeller.
Mer informasjon om det finner du på Drøbaks Hundeklubb egen facebook side her.