Bli med på kurs!

Valpekurs for deg med en valp under 7 mnd.

Gi valpen din en god start i livet. På kurset vil du lære å trene inn de viktigste ferdigheter en god og lydig hund bør ha.

Valpen må være over 15 uker når kurset starter.

Vi jobber med innkalling, gå pent i bånd, hilse pent, sitt, dekk og være i ro-trening.
Det å starte sosialiseringen og miljøtreningen tidlig gjør at valpen utvikler sitt språk og blir tryggere i ulike omgivelser.

Vi konsentrerer oss mye om samspillet mellom hund og eier. Her skal det bygges et grunnlag for god kontakt, samarbeid under lek og trening, og positiv fysisk kontakt mellom deg og din hund.

Vi oppfordrer hele familien til å være med på kurset.
Det er viktig at hunden hører på alle i familien, det er også viktig at hele familien lærer hvordan de skal trene hunden.

Maks antall hunder er 10. stk. pr. kurs
Det er 3 instruktører pr. kurs.

Valpekurs 16. mars 2018

Første kursdag er det felles teorikurs fredag 16. mars kl. 19.00 til ca. 21.30 uten hund.

Deretter praktisk kursing med hundene:
Lørdag 17. mars 1200 - 1500
Mandag 9. april 1900 -2000 
Mandag 16. april 1900 -2000

Kurset koster kr: 2000,-, som betales første kurskveld.
Ta med vaksinasjon attest på teorikvelden.

Påmelding via denne linken:

Ansvarlig for kurset er Birgitte, Henni, Torill og Kjersti

Har du spørsmål angående kurset send en mail til drobakhundeklubb@gmail.com eller ring Kjersti på 41539517

Ansvar i forbindelse med kurset:
Påmeldingen er bindende. Avmelding kan kun skje vederlagsfritt ved bekreftelse med gyldig sykemelding fra lege eller attest fra dyrlege.
Kursdeltaker deltar på eget ansvar og er selv ansvarlig for eventuell skade hunden er årsak til. Dersom en skade skulle ramme hund eller fører kan det ikke fremmes erstatningsansvar overfor arrangøren, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra arrangørens side. 

Valpekurs 11. mai 2018

Første kursdag er det felles teorikurs fredag 11. mai kl. 19.00 til ca. 21.30 uten hund.

Deretter praktisk kursing med hundene:
Lørdag 12. mai 1200 - 1500
Mandag 28. mai 1900 -2000 
Mandag 4. juni 1900 -2000

Kurset koster kr: 2000,-, som betales første kurskveld.
Ta med vaksinasjon attest på teorikvelden.

Påmelding via denne linken:

Ansvarlig for kurset er Birgitte, Henni, Torill og Kjersti

Har du spørsmål angående kurset send en mail til drobakhundeklubb@gmail.com eller ring Kjersti på 41539517

Ansvar i forbindelse med kurset:
Påmeldingen er bindende. Avmelding kan kun skje vederlagsfritt ved bekreftelse med gyldig sykemelding fra lege eller attest fra dyrlege.
Kursdeltaker deltar på eget ansvar og er selv ansvarlig for eventuell skade hunden er årsak til. Dersom en skade skulle ramme hund eller fører kan det ikke fremmes erstatningsansvar overfor arrangøren, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra arrangørens side.