Vi tilbyr også privat-timer

Har du et problem som du trenger ekstra hjelp til med din hund?

Vi tilbyr privat-timer til alle mulig problemer både store og små.

Send oss en mail til drobakhundeklubb@gmail.com med hva du ønsker hjelp til. I tillegg skriv hvilken rase og hvor gammel hunden er + kjønn.